ZISTORIA BIOLOGY TUTS

کارنامه زیستوریایی ها

تمام تلاش زیستوریا این است که بتواند درصد زیست شناسی عموم کنکوری ها را رشد دهد. درصدهای بالای 60 یا 70 و حتی 100 درصد، دور از ذهن نیستند. در اینجا تعدادی از کارنامه های آزمون های مختلف دانش آموزانی که از پکیج های زیستوریا استفاده کرده اند، گردآوری شده است. نتایج درخشان در کارنامه های آزمون های مختلف دانش آموزان نتیجه تلاش های بی وقفه خود آن ها و استفاده از پکیج ها و آموزش های زیستوریا می باشد.

نظرات ویدئویی

نظرات صوتی

نظرات متنی