ZISTORIA BIOLOGY TUTS

سوالات متداول درباره پکیج های زیستوریا

در ادامه پاسخ چندتا از اساسی ترین و پرتکرارترین سوالات دانش آموزان درباره پکیج های آموزش زیست زیستوریا را از زبان خود دکتر پوریا آیتی میشونید.

1. درباره کلیات پکیج توضیح بدید.

آیا وقت میکنم تدریس های پکیج زیستوریا را کامل ببینم؟

آیا در کنار تدریس ها نیاز به درسنامه هم هست؟

آیا در پکیج زیستوریا حل تست هم وجود دارد؟

جزوه در روند آموزش چه کمکی میکند؟

تمامی 24 فصل زیست شناسی در 85 ساعت خالص بدون حل تست آموزش داده شده‌اند.

تمامی 24 فصل زیست شناسی در 85 ساعت خالص بدون حل تست آموزش داده شده‌اند.

تمامی 24 فصل زیست شناسی در 85 ساعت خالص بدون حل تست آموزش داده شده‌اند.

تمامی 24 فصل زیست شناسی در 85 ساعت خالص بدون حل تست آموزش داده شده‌اند.