آخرین آموزش های رایگان زیستوریا

انیمیشن فصل 3 زیست دهم تنفس

انیمیشن فصل 3 زیست دهم تنفس

انیمیشن فصل 3 زیست دهم تنفسزیستوریاانیمیشن فصل 3 زیست دهم یکی از اصلی ترین بخش‌های مهم آموزش زیست شناسی کنکور…
فیلم آموزش بافت پارانشیمی

فیلم آموزش بافت پارانشیمی

فیلم آموزش بافت پارانشیمیزیستوریاآموزش بافت پارانشیمی غول زیست گیاهی خانم ها آقایان عزیزان زیستوریایی میرسیم به رئیس بافت‌های گیاهی که…
انیمیشن زیست شناسی تقسیم میتوز

انیمیشن تقسیم میتوز

قطع به یقین تقسیم میتوز از اون دسته فرایندهایی است که صرفا با خوندن متن ساده کتاب درسی نمیشه به درک درستی از اون رسید. اینجاست که زیستوریا وارد کار میشه و با فعال کردن حافظه تصویری و …

فهرست