درباره ما

دپارتمان آموزشی زیستوریا، با هدف بهبود هرچه بیشتر آموزش اصولی درس زیست شناسی کنکور و المپیادهای کشوری، از شهریور ماه سال 1394 به رهبری دکتر پوریا آیتی کار خودش رو آغاز کرد.

امید است با یاری یکدیگر به این امر مهم دست پیدا کنیم.

فهرست